امروز قصد دارم در مورد قوانین موقع برگزاری مجمع هیات های ورزشی نظری داشته باشم 

خیلی از قوانین هستند که من از آنها بی خبر بوده و نمی توانم ادعایی داشته باشم اما چند مورد هست که از نظر من هم ایراد دارد و هم میتواند بهتر شود

 نمایندگان در مجمع انتخاباتی را چه کسانی انتخاب می کنند !۹۰درصد هیات قبلی و یا باقیمانده هیات قبلی که این یک ایراد بزرگ است 

افرادی هم هستند که نماینده نیستند اینها شخص هستند مثال نماینده داوران مربیان ورزشکاران,  آقایان و خانمها ,در واقع اینها نظر خود را رای می دهند خبری از نظر آن افرادی که از طرف آنها نماینده هستند نیست 

از نظر من این افراد نباید نه از طرف هیات و نه از طرف تربیت بدنی مشخص شود بلکه باید !؟

این افراد را همان مجموعه انتخاب کند و به مجمع معرفی نماید آن فرد هم نظر اکثریت مجموعه را  در نظر بگیرید و رای همان باشد 

 

منبع : canoe sprint iran |قانون در انتخابات هیات ها
برچسب ها : هیات ,نماینده ,مجمع ,هیات قبلی